Preview Mode Links will not work in preview mode

Mstdfr | مستدفر


Nov 20, 2022

من أكثر الأسئلة اللي تتكرر علينا هي كيف أبدأ بودكاست؟ وبكل أمانة في كثير مواقع تشرح خطوات الصناعة من الألف للياء بس حبينا اليوم نعطيكم شرح للخطوات الرئيسية اللي لازم تحطوها في بالكم قبل ما تخوضوا هذه الرحلة من واقع خبرتنا الشخصية طبعاً. وفي حال ما قد فكرتوا انكم تصنعوا برنامجكم الخاص يمكن هذه الحلقة تحمسكم تبدأوا.