Preview Mode Links will not work in preview mode

Mstdfr | مستدفر

Nov 4, 2023

بمشاركة [ إبراهيم عباس ]

 

أكثر الأطفال اللي يسووا مشاكل لأهاليهم ويتعبوهم في الصغر، لما يكبروا يطلعوا ناس متصالحين مع إبداعهم البعض يؤمن إن الإبداع مختصر على بعض الناس،...