Preview Mode Links will not work in preview mode

Mstdfr | مستدفر


Nov 27, 2022

بمشاركة [ مستمعي مستدفر السهرانين ]

 

اليوم قلنا نجرب شيء جديد دخلنا انستجرام لايف وأخذنا مشاركات ومداخلات من مستمعينا اللي كانوا سهرانين معانا. وبكل أمانة جداً انبسطنا بالتجربة وشكلها حتصير عادة جديدة نسويها كل بعد فترة.