Preview Mode Links will not work in preview mode

Mstdfr | مستدفر


Feb 5, 2023

كل واحد فينا عنده اللي يعجبه واللي ما يعجبه بي في نفس الوقت في الأشياء اللي يجتمع على حبها أو كرهها الأغلبية. وهذا يخلي هذه الأشياء تعتبر المقياس، وهذا لكثير مننا للأسف ما يكون منصف! لأنه مهو بس عشان أغلبكم يحب شيء معناته اللي أنا أحبه يعتبر غلط وحتى لو الأغلبية ما قدروا قيمة الشيء اللي أنا أحبه هل هذا يعطيهم الحق في الإستنقاص منه؟